Една от основните ни задачи е да възстановим устройства с изтрит или повреден bootloader. Това го постигаме благодарение на пълната ни гама от оборудване (бокс устройства, захранващи блокове, кабели и др.), както и доброто ни познание относно това как точно да възстановим bootloader-а. При почти всички апарати принципа за възстановяване е сходен, като се следват …