Сервизът на GT-Mobile разполага със съответната апаратура и високо квалифицирани специалисти, за да осъществи качествена профилактика на намокрени мобилни апарати, таблети, настолни и преносими компютри и др.. С опитът, който сме придобили, сервизът ни има голям процент успеваемост по отношение на възстановяването на мокрена апаратура както и съдържащата се в нея информация. При постъпване в …