1. По възможност заредете батерията на апарата. 2. Ако има част, която да се е отчупила или отделила, я отнесете в сервиза заедно с апарата. 3. В случаи, когато апаратът се доставя в сервиза чрез куриери или посредници, трябва да се опише подробно проблема, който има апаратът. 4. Да не се оставят в апарата SIM …