JTAG сервиз

Една от основните ни задачи е да възстановим устройства с изтрит или повреден bootloader. Това го постигаме благодарение на пълната ни гама от оборудване (бокс устройства, захранващи блокове, кабели и др.), както и доброто ни познание относно това как точно да възстановим bootloader-а.

При почти всички апарати принципа за възстановяване е сходен, като се следват няколко стъпки:

1. Първата задача е да се убедим, че няма друг вариант за оправяне освен този с запояване на JTAG сигнали. Това обикновено е доста по опростено, изисква по-малко време за ремонт, не се разглобява апарата и разбира се ремонта е с по-ниска стойност. Това е постижимо само ако апарата поддържа така наречения USB JTAG.

2. Следващата стъпка е да разглобим апарата и да проследим сигнали през които се записва новия boot в телефона.

3. След като тези сигнали се запоят на платката следва подаване на захранване чрез батерия, USB кабел или зарядна станция.

4. Самото записване става посредством специализиран за целта софтуер, поддържан от софт боксове.

5. След като това се направи е вече възможно и самото преинсталиране на апарата.

6. Последната стъпка е да се сглоби и тества функциалността на възстановения апарат.

Проблема и решението описани по-горе са често срещани за голям брой мобилни телефони и таблети. Това най-често се получава когато е предприета преинсталация с неподходящ софтуер или по време на въпросната преинсталация възникне инцидент като спиране на захранването, падане на батерия или прекъсване на сигнала между компютъра и апарата. Добрата новина в такива случай е, че все пак за много апарати които се поддържат е възможно пълно възстановяване.