Едва ли за първи път чувате, че с времето батериите имат неприятния навик да увеличават стандартния си размер или по-познатия термин „подуят“. Причините са това са основно две: първата е поради механични деформации върху батериите в следствие на което в тях протичат химични реакции водещи до отделянето на газ оставащ затворен под външната им обвивка. …

Смяна на батерия на iPhone

Повечето акумулаторни батерии имат определена, зададена от производителя, цикличност на заряд-разряд. Това означава, че колкото по-рядко зареждате вашата батерия, толкова по-дълъг живот ще има тя. За тази цел е желателно да спазвате следните правила: 1. Да изключвате телефона, когато не ви е необходим. 2. Да изключите приложения и програми, които не използвате (основно за smart …

1. По възможност заредете батерията на апарата. 2. Ако има част, която да се е отчупила или отделила, я отнесете в сервиза заедно с апарата. 3. В случаи, когато апаратът се доставя в сервиза чрез куриери или посредници, трябва да се опише подробно проблема, който има апаратът. 4. Да не се оставят в апарата SIM …