Профилактика на намокрени устройства

Сервизът на GT-Mobile разполага със съответната апаратура и високо квалифицирани специалисти, за да осъществи качествена профилактика на намокрени мобилни апарати, таблети, настолни и преносими компютри и др.. С опитът, който сме придобили, сервизът ни има голям процент успеваемост по отношение на възстановяването на мокрена апаратура както и съдържащата се в нея информация. При постъпване в сервиза на повредена от водата техника, тя бива разглобена до степен на основна платка от която биват свалени (разпоени) всички компоненти, които не трябва да бъдат профилактирани чрез ултразвук (микрофони, камери, светкавици, бутони и др.)

Следващата стъпка е поставянето на платка във вана със специален разтвор, което трае няколко часа в зависимост от степента на окисление на платката и съставящите я компоненти.

Какво съветваме в случай на намокряне на някоя от посочените по-горе електронни устройства:

1. Първото и най-важно нещо е личната ви безопасност.С повишено внимание изключете устройството от електрическата мрежа.Това е най-добре да стане чрез спиране на централно електроподаване.

2. Ако стоите във вода или са мокри дрехите ви подсушете себе си преди да пристъпите към подсушаване на устройството.

3. В случай, че това е възможно отстранете батерията от устройството. Ако това обаче е невъзможно го оставете на безопасно разстояние, далеч от запалими предмети. В случай, че усетите дим, топлина, пара и/или забележите изпъкване на панелите е възможно да протича химическа реакция в батерията, което да застрашава вашата безопасност.

4. От всички познати методи за борба с корозираща електроника – сешоари, микровълнови печки, слънчеви бани, да не се включва ден-два, слагането им в ориз най-ефективен е методът с разглобяването и почистването на устройството, за да се предпази от по-сериозна корозия.

5. Ефикасното отстраняване на повредите от намокрянето и възстановяването на устройството и/или информацията съдържаща се в него зависи от по-навременната ултразвукова профилактика.

6. С цел по-качествена профилактика е желателно да се знае каква е течността, която е причина за намокрянето на устройството..