Рециклиране

Природосъобразно чрез рециклиране

GT-mobile сервизен център работи природосъобразно чрез рециклиране като обръща сериозно внимание на нуждата от по-чиста природа. Поради тази причина сме сключили договори на разделното събиране на отпадъци свързани с нашата дейност. Такива отпадъчни материали биват метали, платки, пластмаси и батерии. Всеки наш клиент може да намери при нас контейнер за разделно изхвърляне. Ползвайте го за неработещи или ненужни мобилни апарати, таблети, навигации,  лаптопи, компютри и батерии. Благодарим предварително на всеки един решил да отнеме от свободното си време. Така всички се погрижим за природата изхвърляйки опасните за околната среда отпадъци в определените за това места. 

Направете нещо полезно от старият ви телефон като го рециклирате