Природосъобразност

GT-mobile сервизен център обръща сериозно внимание на нуждата от по-чиста природа. Поради тази причина сме сключили договори на разделното събиране на отпадъци свързани с нашата дейност. Такива отпадъчни материали биват метали, платки, пластмаси и батерии. Всеки наш клиент може да намери при нас контейнер за разделно изхвърляне на неработещи или ненужни мобилни апарати, таблети,навигации, лаптопи, компютри и батерии. Благодарим предварително на всеки един решил да отнеме от свободното си време, за да се погрижи за природата изхвърляйки опасните за околната среда отпадъци в определените за това места.