Съвети преди да си отнесете апарата на сервиз

1. По възможност заредете батерията на апарата.

2. Ако има част, която да се е отчупила или отделила, я отнесете в сервиза заедно с апарата.

3. В случаи, когато апаратът се доставя в сервиза чрез куриери или посредници, трябва да се опише подробно проблема, който има апаратът.

4. Да не се оставят в апарата SIM карти и памет карти, освен в случаите, когато проблемът не е свързан именно с тях.

5. Да уточните точно проблемите които създава устройството и тяхната периодичност.

6. В случаите когато апарата се доставя чрез спедиторска фирма да се осигури колета с цел предпазването на устройството от транспортни дефекти и/или то да бъде застраховано.