Една от основните ни задачи е да възстановим устройства с изтрит или повреден bootloader. Това го постигаме благодарение на пълната ни гама от оборудване (бокс устройства, захранващи блокове,кабели и др.), както и доброто ни познание относно това как точно да възстановим bootloader-а.

При почти всички апарати принципа за възстановяване е подобен, като се следват няколко стъпки:

1. Първата задача е да се убедим, че няма друг вариант за оправяне освен този с запояване на JTAG сигнали. Това обикновено е доста по опростено, изисква по-малко време за ремонт, не се разглобява апарата и разбира се ремонта е с по-ниска стойност. Това е постижимо само ако апарата поддържа така наречения USB JTAG.

Прочети повече “JTAG сервиз”