Едва ли за първи път чувате, че с времето батериите имат неприятния навик да увеличават стандартния си размер или по-познатия термин „подуят“.
Причините са това са основно две: първата е поради механични деформации върху батериите в следствие на което в тях протичат химични реакции водещи до отделянето на газ оставащ затворен под външната им обвивка. Втората причина, която е по-често срещана е свързана с презареждането на батериите. Тя може да бъде породена от различни фактори свързани както с компонентите в самите батерии, така и с техническото състояние на устройството. В редки случай причината за неправилно зареждане може да бъде и в зарядното устройство.

Прочети повече “В случай че забележите подуване на вашата батерия”